Διαδίκτυο

Site speed by GTMetrix

21 Μαρτίου 2016

Με την χρήση http/2 ngnix 1.9.10 βλέπω μια πολύ καλή επίδοση και με χρήση SSL Επιτυχία!!!