Κανόνες ονοματοδοσίας προσθέτων του WordPress

Το προηγούμενο μήνα ο Pippin Williamson ανακοίνωσε ότι το wordpress.org αλλάζει τους κανόνες ονοματοδοσίας προσθέτων που υποβάλλονται στον επίσημο κατάλογο προσθέτων (plugins). Πλέον οι δημιουργοί προσθέτων δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν ονόματα που ανήκουν σε σήματα...