Ομιλείτε Ελληνικά;

Ομιλείτε Ελληνικά;

Έχετε παρατηρήσει ότι ακόμη και οι άνθρωποι που κατά τ’ άλλα έχουν «σπουδάσει» την ελληνική γλώσσα (συμπεριλαμβάνω και εμένα στη διαπίστωση) τείνουν να τη χρησιμοποιούν λανθασμένα ή να διαιωνίζουν λάθη άλλων; Κι όμως, επειδή ουδείς αναμάρτητος συγκέντρωσα μερικά από...

20 εκφραστικά λάθη που συχνά κάνουμε όλοι

Ο σωστός εκφραστικός λόγος δεν είναι απαραίτητος μόνο για να δίνει κύρος στον ομιλητή, αναφορικά με το ακαδημαϊκό του επίπεδο, αλλά και για να γίνονται τα λεγόμενά του κατανοητά από τους ακροατές. Παρατηρώντας τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος...