Ομιλείτε Ελληνικά;

Ομιλείτε Ελληνικά;

Έχετε παρατηρήσει ότι ακόμη και οι άνθρωποι που κατά τ’ άλλα έχουν «σπουδάσει» την ελληνική γλώσσα (συμπεριλαμβάνω και εμένα στη διαπίστωση) τείνουν να τη χρησιμοποιούν λανθασμένα ή να διαιωνίζουν λάθη άλλων; Κι όμως, επειδή ουδείς αναμάρτητος συγκέντρωσα μερικά από...