Χρήσιμοι Οδηγοί

Δεν συμβαίνει πολλές φορές είτε γιατι δεν γνωρίζουμε μια εντολή ή δεν θυμόμαστε πως συντάσεται να ψάχνουμε σε βιβλία ή στο internet, για αυτό το λόγο κάποιοι ένιωσαν την ανάγκη και έδωσαν την λύση δημιουργώντας κάποιες πολύ χρήσιμες σελίδες με στοιχεία που χρειάζεται ο προγραμματιστής.

Για πιο προχωρημένος προγραμματιστές javascript ενας πάρα πολύ καλό οδηγός react, bash, sass, npm κλπ

Η CSS δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει το δικό της οδηγό, αλλά παράλληλα ένα εργαλείο για την συμβατότητα μεταξύ των browsers, Can I Use?

Dev Docs,  όπως λεει και ο τίτλος του εδω υπάρχει πολύ πληροφορία συγκεντρωμένη, από HTML μέχρι Apache, υπάρχουν σχεδόν τα πάντα. Πετάξτε τα εγχειρίδια Dev Docs, for devs