Αθανασιάδης Ευάγγελος

WordPress Evangelist

Ποιος είμαι;

Γεια σας είμαι ο Ευάγγελος Αθανασιάδης, και ασχολούμε με την σχεδίαση ιστότοπων (ιστοσελίδων) κυρίως με το WordPress.

Ενώ επίσης συνεισφέρω στο WordPress ως υπεύθυνος για την Ελληνική Διανομή αλλά και μέλος της Ελληνικής Κοινότητας του WordPress, όπου έχουμε δημιουργήσει μια σπουδαία ομάδα εθελοντών για την διάδοση και υποστήριξη του WordPress στην χώρα μας.

  Επίσης συνδιοργανωτής στο WordCamp Athens ενώ παράλληλα στη Λάρισα, οργανώνουμε το τοπικό WordPress Meetup.

Πρόσφατες Δουλειές